หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_คำสั่ง 536/2557
28 Jul 2014
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ที่ 536 /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรม
ทุกโรงเรียน..
04049_คำสั่ง 535/2557
28 Jul 2014
คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ที่ 535 /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 3578
28 Jul 2014
การประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้
ทุกโรงเรียน ( รายชื่อตามแนบ)..
04049_ว 3576
28 Jul 2014
จัดสรรงบประมาณดำเนินการอบรมพัฒนา
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 3577
28 Jul 2014
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) ประจำปี 2557
ทุกโรงเรียน..
  ด่วนที่สุด
04049_ว 3575
28 Jul 2014
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดั..
04049_ว 3573
28 Jul 2014
การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทุกโรงเรียน (รายชื่อตามแนบ)..
04049_ว 3572
28 Jul 2014
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุ..
04049_ว 3571
28 Jul 2014
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 3568
28 Jul 2014
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุก..
04049_ว3567
28 Jul 2014
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดทำป้ายไวนิล ค่านิยม ๑๒ ประการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 3566
28 Jul 2014
แจ้งการประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง, บ้านแม่ค..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 28 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ