หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว8009
30 Nov 2015
การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑1”
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้..
04049_8011
30 Nov 2015
การสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลประจำปีงบประมาณ พ.
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_7991
30 Nov 2015
จัดจำหน่ายไดอารี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_ว7774
30 Nov 2015
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ทุกโรงเรียน..
04049_ว7774
30 Nov 2015
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ทุกโรงเรียน..
04049_ว7772
30 Nov 2015
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
ทุกโรงเรียน..
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/134
27 Nov 2015
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินรางวัลคุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การ..
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/๑๓๓
27 Nov 2015
เชิญประชุมการดำเนินงานการจัดงานวันครู
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การ..
04049_ว7975
27 Nov 2015
แจ้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบปร..
  ด่วนที่สุด
04049_ว7949
26 Nov 2015
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕9
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7947
26 Nov 2015
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว7946
26 Nov 2015
เชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2559
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ