หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_1818
1 Apr 2015
ขออนุญาตเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉัตรพฤกษ..
04049_ว29
1 Apr 2015
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้หลักสูตรแกนฯ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1885
30 Mar 2015
การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1849
30 Mar 2015
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเยาวชน(ดอยหลวง) เชียงดาว
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_1839
30 Mar 2015
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (e-SAR)
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึก..
04049_ว1832
27 Mar 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1831
27 Mar 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1819
27 Mar 2015
เอกสารเผยแพร่วารสารวิชาการ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1773
26 Mar 2015
ขอเชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัด สพป.ชม.3
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1772
26 Mar 2015
การนำส่งคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1757
25 Mar 2015
หนังสือ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : สร้างสรรค์จากนักเรียน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1753
25 Mar 2015
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ