หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
  ด่วน
6/2557
24 Apr 2014
การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เมษายน 2557
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1837
24 Apr 2014
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตา..
04049_ว1825
24 Apr 2014
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_1823
24 Apr 2014
การส่งใช้เงินยืมราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรี..
04049_1822
24 Apr 2014
การสอบถามการรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแห..
04049_ว1819
24 Apr 2014
แจ้งการโอนเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ โรงเรียน..
04049_ว 1813
24 Apr 2014
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี งบประ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยจะ..
04049_1812
24 Apr 2014
แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเช..
04049_ว1811
24 Apr 2014
แจ้งการโอนเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๓ โรงเรีย..
04049_1803
24 Apr 2014
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุน มูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝา..
04049_1802
23 Apr 2014
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นห..
04049_ว1801
23 Apr 2014
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นห..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 11 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ