หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว4404
29 Aug 2014
แจ้งเปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/๑๒๒
29 Aug 2014
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
ทุกโรงเรียน..
04049_4400
29 Aug 2014
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_ว4323
27 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน/โรงเร..
04049_4280
27 Aug 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_ว4320
26 Aug 2014
แจ้งกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..
04049_ว 4298
26 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โรงเรียนเอกชน/โรงเรียนสังกัด อ..
04049_ว 4284
25 Aug 2014
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรี..
04049_ว 4272
25 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมลูกเสือ ฯ
โรงเรียนเอกชน/โรงเรียนสังกัด อ..
04049_4265
25 Aug 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายอักษร..
04049_ว 4192
21 Aug 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยบ้านข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว 4195
21 Aug 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 2 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ