หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว2509
6 May 2015
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ชม.3
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายอักษร..
04049_ว2496
6 May 2015
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.
ทุกโรงเรียน..
04049_ว2941
1 May 2015
เปลี่ยนแปลงการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติและการบริหารจัดการห้องสมุด”
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2483
1 May 2015
การเผยแพร่ผลการวิจัยระดับเขตพื้นที่
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_2468
1 May 2015
ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึก..
04049_ว2479
1 May 2015
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
7/2558
1 May 2015
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2558
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ..
202/2558
1 May 2015
โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์แก่เยาวชน ประจำปี 2558
หัวหน้าหน่วยบริการ..
04049_ว2398
30 Apr 2015
การจัดแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2355
30 Apr 2015
เชิญประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรง..
04049_ว2345
29 Apr 2015
แจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2326
29 Apr 2015
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 4 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ