หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
  ด่วนที่สุด
04049_ว1150
27 Feb 2015
การสอบวัดคุณภาพด้วยข้อสอบกลาง
ทุกโรงเรียน..
04049_1127
26 Feb 2015
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อว..
04049_ว1126
26 Feb 2015
โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_1105
26 Feb 2015
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1112
26 Feb 2015
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานทะเบียนวัดผล ฯ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1101
25 Feb 2015
โครงการคัดเลือกผู้บังับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ประชาสัมพันธ์
25 Feb 2015
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้การเน้นกระบรวนการคิดสู่มตรฐา
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1094
25 Feb 2015
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1093
25 Feb 2015
การเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยระดับเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา..
04049_ว1092
25 Feb 2015
การดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1050
24 Feb 2015
การตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1046
24 Feb 2015
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกค่ำเสียชีวิต
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 6 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ