หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว363
26 Jan 2015
การเตรียมหลักฐานประกอบการสอบ O - net ในกรณีที่ข้อมูลนักเรียนไม่ตรง ครั้งที่ 3
ทุกโรงเรียน..
04049_362
26 Jan 2015
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว334
26 Jan 2015
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักง
โรงเรียนสายอักษร..
04049_ว332
26 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว333
26 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา
ทุกโรงเรียน..
04049_298
22 Jan 2015
การอนุญาตพานักเรียนเดินทางไกลและพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลรวี..
04049_291
22 Jan 2015
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อว..
04049_283
21 Jan 2015
การอนุญาตพานักเรียนเดินทางไกลและพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบล..
04049_275
21 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา..
04049_ว271
21 Jan 2015
การประชุมเพื่อร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาฯ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว266
21 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair
ทุกโรงเรียน..
04049_ว264
21 Jan 2015
เลื่อนกำหนดการ โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 3 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ