หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_4450
1 Sep 2014
โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_4439
1 Sep 2014
การส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_4435
1 Sep 2014
ทบทวนการส่งเงินอุดหนุนเหลือจ่ายทุกรายการ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
ผูู้้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนท..
04049_4434
1 Sep 2014
การส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเฉ..
04049_4429
1 Sep 2014
ขอความอนุเคราะห์รถยนต์บรรทุกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ผูู้้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีว..
04049_4431
1 Sep 2014
การจัดสรรส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_4414
1 Sep 2014
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_4412
1 Sep 2014
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือน ฯ
ผู้รับใบอนุญาต/โรงเรียนเอกชนทุ..
04049_ว4404
29 Aug 2014
แจ้งเปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/๑๒๒
29 Aug 2014
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
ทุกโรงเรียน..
04049_4400
29 Aug 2014
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_ว4323
27 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน/โรงเร..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 2 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ