หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_3149
29 May 2015
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
  ด่วนที่สุด
04049_3123
28 May 2015
การบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ โปรแกรม PSIS
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3121
28 May 2015
งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3119
28 May 2015
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3058
28 May 2015
การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3052
26 May 2015
รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558 (NISPA)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 3051
26 May 2015
มอบสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3050
26 May 2015
มอบหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก”
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรีย..
04049_3005
26 May 2015
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรายละเอียด
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_3007
26 May 2015
เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบล..
04049_
26 May 2015
แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่อง ขอรายชื่อครูวิชาการ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3034
26 May 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ