หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว3995
1 Jul 2015
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_3976
1 Jul 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_ว3993
1 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3878
1 Jul 2015
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Proplem Sol
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3917
1 Jul 2015
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_
30 Jun 2015
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3931
30 Jun 2015
การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3945
30 Jun 2015
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_3938
30 Jun 2015
การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว3920
30 Jun 2015
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 21 ปี 2558
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3918
30 Jun 2015
ประชาสัมพันธ์โครงการมารช์ชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3931
29 Jun 2015
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 4 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ