หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว4902
19 Sep 2014
การเร่งรัดส่งข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_คุรุสภา
19 Sep 2014
ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_4874
18 Sep 2014
ขอแจ้งรหัสโรงเรียนสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึก..
04049_4856
18 Sep 2014
การยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว4835
17 Sep 2014
สำรวจความต้องการเสื้อยืด งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทุกโรงเร..
  ด่วนที่สุด
04049_4768
15 Sep 2014
ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา..
  ด่วนที่สุด
04049_ว4725
12 Sep 2014
ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
ทุกโรงเรียน..
04049_ว4689
12 Sep 2014
อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 งบลงทุน/งบดำเนินงาน (รายการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 47 โรงเรีย..
04049_ว4645
9 Sep 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_ว4644
9 Sep 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรี..
04049_4630
8 Sep 2014
โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย ฝากประชาส
8 Sep 2014
ส่งประกาศสมาคมครูฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 6 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ