หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
สคฝ./2558
28 Aug 2015
ขอเชิญประชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำ..
04049_5704
28 Aug 2015
ส่งแบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ทุกโรงเรียน..
04049_5690
28 Aug 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_5690
28 Aug 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_ว5674
27 Aug 2015
การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว 5663
27 Aug 2015
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid’s World) ครั้งที่ 3”
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 5657
27 Aug 2015
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด..
04049_ว5626
26 Aug 2015
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว5599
25 Aug 2015
ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนที่นำค่านิยม ๑๒ ประการ ฯ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว5582
25 Aug 2015
การเร่งรัดการคัดเลือกโรงเรียนเป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_5575
25 Aug 2015
การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_5575
25 Aug 2015
การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผูัรับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ